Opció amikor megjelent,

Grmela Zoltán és Fehér György B. Így, az ügyletek strukturálása során a kockázati tőkebefektetőknek biztosítaniuk kell, hogy a tehetséges vezetők helyükön maradjanak és a befektetést követően érdekeltek legyenek a részvényesi érték növelésében.

E célokat a befektetők büntető és jutalmazó eszközök kombinálásával érik el. A korbács eszközei állhatnak az ún. A mézesmadzag leggyakoribb eszközei a különböző prémiumok, illetve a részvény piaci értékváltozásához kötött részvény opció programok ROP.

Bár a ROP konkrét mechanizmusa a társaság belső működése és adózási szempontok miatt igen összetett lehet, a koncepció egyszerű: a menedzserek jogot kapnak arra, hogy a társaság részvényeiből a jövőben vásároljanak, mégpedig olyan vételi áron, amely általában a szóban forgó részvényeknek az opció alapításakori piaci árának függvényében kerül meghatározásra.

A részvényvásárlási jogot rendszerint több évre elosztva kötik ki, biztosítva ezáltal, hogy a társasággal maradó menedzserek nagyobb jutalomban részesüljenek.

Alapok Online

Miután az opció lehívhatóvá válik, a menedzserek akkor fognak élni opciós jogukkal, amikor profitot realizálhatnak, vagyis amikor a részvények piaci ára az opciós ár fölé kerül. Amennyiben van kereskedés a részvényre, meghatalmazzák a társaságot az ügylet végrehajtására, s így a menedzser egyszerűen az opciós és a piaci ár közötti különbséget kapja meg.

opció amikor megjelent

Gyakoribb eset, hogy – tekintettel a zártkörűtársaságok részvényeinek illikviditására és a kockázati tőkebefektetők azon törekvésére, hogy a menedzserek megtartsák a ROP részvényeket csak meghatározott körülmények likviditási események bekövetkezése esetén lehet értékesíteni.

Likviditási esemény lehet a befektetők részvényeinek részleges értékesítése, nyilvános kibocsátás, zártkörű tőkeemelés, vagy befolyás szerzése a társaság felett.

opció amikor megjelent

Sajnos, ahogy azt a kockázati tőkebefektetők hamar megtapasztalják, a ROP-ok Magyarországon nem működnek sem hatékonyan, sem egyszerűen. Ellentétben az amerikai társaságokkal, amelyek ténylegesen ki nem bocsátott részvényeket is létrehozhatnak, a magyar részvénytársaságok csak visszavásárolt saját részvényeket használhatnak a ROP alapjául.

Bár a magyar társasági jog alapján saját részvények lehetnek a társaság tulajdonában feltéve, hogy a társaságnak legalább két részvényese vanbetéti opciók társaság tulajdonában álló saját részvények együttes kereset az interneten keresztül történő átutalással összege nem haladhatja meg az alaptőke 10 százalékát, továbbá opció amikor megjelent társaság a megszerzett saját részvényeket köteles egy éven belül elidegeníteni.

Szorul a hurok a bináris opció nyaka körül

A kockázati tőkebefektetők figyelme azonban elsősorban az újonnan induló, vagy a korai stádiumban lévő célpontokra irányul, ami gyakran 10 százalék feletti ROP alapot kíván.

Mindez, valamint a kockázati tőkebefektetők preferenciája az ésszerűen hosszú opciós idő általában év iránt, a saját részvény alapú ROP a kockázati tőkebefektetőknek nem feltétlenül nyújt ideális megoldást.

A saját részvény alapú ROP alternatívája vagy kiegészítője lehet új részvények kibocsátása. Egy tőkeemelés és a részvények kibocsátása akár nyomtatott akár dematerializált formában azonban meglehetősen időigényes, napig is eltarthat, és tranzakciós költségekkel is jár.

Vagyonkezelés

A felvetett problémák megoldására három opció amikor megjelent alternatíva kínálkozik. Először is, a befektetők és a menedzsment tudomásul veszik és elfogadják a ROP korlátait a magyar jog alapján. Ennek fényében a ROP méretéről és a vételi árról folyatatott tárgyalások a haszon kockázatát, illetve az azzal járó kellemetlenséget beépíthetik az elfogadott struktúrába, ezzel kompenzálva a menedzsmentet azokért a bonyodalmakért, amelyek az opciós joguk gyakorlása során merülhetnek fel.

Másodszor, a befektetők és a társaság mérlegelheti egy holding társaság létrehozását egy adóhatékony és egyben liberális szemléletű jogrendszerben, s a ROP ezen holding társaság szintjén kerül alkalmazásra.

opció amikor megjelent

Végül, a tehetséges jogászok mindig találnak megoldásokat arra, hogy a helyi jogrendszer korlátait kikerüljék. A befektetők például "virtuális ROP-t hozhatnak létre, amely opciós jogok vagy warrantok kibocsátását részvényekkel szemben és beárazását jelenti, melyeket a társaság később visszavált.

opció amikor megjelent

A befektetők további alternatívaként a saját részvényükre is alapíthatnak virtuális opciót, mégpedig oly módon, hogy meghatározott célok elérésekor az opciók kumulálódnak, gyakorolhatóvá azonban csak likviditási esemény bekövetkeztekor válnak. További lehetőség a fantom programok alkalmazása, amelyek gyakorlatilag a társaság részvényének piaci értékváltozásától függő készpénz prémiumjuttatásokat takarnak.

Megjelent: a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület Közreadjuk az Egyesület jóváhagyásával.

opció amikor megjelent

Fontos információk