Mutatók nincsenek a trendvonalon. A trendvonalak helyes beállítása. Exponenciális trendvonal. Csatornákkal való munka a trend során

mutatók nincsenek a trendvonalon

Létrehozva: Ha az árfolyam az ellenállást felfelé haladva töri át, akkor kitörésről beszélünk.

mutatók nincsenek a trendvonalon

Ha pedig a piac lefelé haladva töri át a támaszszintet, akkor azt a szituációt letörésnek nevezzük. Nézzük először a közgazdaságtani megközelítést, mi történik egy kitörés esetén a piacon. Kitörés közgazdaságtani megközelítése a tőzsdén Az alábbi ábrán a szaggatott vonal mutatja az eredeti keresleti görbét.

Ahol ez a görbe elmetszette az ártengelyt Y-tengelyott kialakult egy ellenállás szint. Egész egyszerűen azért, mert ebben a pontban a keresleti mennyiség nulla volt vetítsük le a mennyiségtengelyre. Az ártengely és a szaggatott vonal metszéspontjából húzzunk egy vízszintes vonalat a kínálati görbe irányába, majd itt is vetítsük le a mennyiségtengelyre az értéket.

Látható, hogy ezen az árszinten a keresleti oldalon nincsenek vevők, azaz senki nem akar venni. A kínálati oldalon pedig nagyszámú eladási mennyiség van, azaz sokan akarnak eladni. Nézzük most meg azt, hogy a következő pillanatban megváltozik a vevők preferenciája, és többen akarnak vásárolni az adott termékből például érkezett egy jó hír. Mi történik ekkor? A keresleti görbe eltolódik jobbra, a nyíllal jelölt mértékben.

Vizsgálatom tárgyául egy ismert részvényt, az Apple Inc. Az Apple esetében a hivatalos béta-mutatót meg lehet találni a Yahoo Finance oldalán, amely jelenleg így néz ki: Hogyan számolja ki a Yahoo Finance a béta-mutatót?

Ekkor viszont az ártengelyen megállapított ár magasságában már lesz vételi mennyiség, lesznek vevők. Nézzük meg az új keresleti görbe és az áttört ellenállás metszéspontját. Ezt levetítve a mennyiségtengelyre nullánál nagyobb mennyiséget kapunk. Az ellenállás vonal magasságában pedig a keresleti görbe eléri az ártengelyt.

Ha ezt levetítjük a mennyiségtengelyre, akkor nullát fogunk leolvasni. Ez pedig azt jelenti, hogy a korábbi ellenállás szint áttörésre került, és egy magasabb árszinten alakult ki ellenállás.

mutatók nincsenek a trendvonalon

Tőzsdei kitörések a gyakorlatban Ahogy korábban megtárgyaltuk, az árfolyamgörbén találunk vélt és tényleges pontokat, amiket ellenállásként határozhatunk meg. Ha ezek ténylegesen ellenállások, az általában abban nyilvánul meg, hogy megállítja az árfolyamot. Gyakori, hogy oldalazásba kezd a szint alatt az árfolyam.

Az alábbi ábrán egy néhány hetes oldalazást láthatunk a berajzolt ellenállás vonal alatt, majd abból indul el a kitörés. A kitörést követően gyakori jelenség a visszatesztelés.

Az árfolyamokat hosszabb időszakot tekintve részben a piaci várakozások késztetik folyamatos trendszerű mozgásra, míg rövidebb távon váratlan fejlemények kényszerítik erőteljesebb, hirtelen elmozdulásra. A trendek felismerésére és vizuálisábrázolására grafikonokat használunk, amelyek a záróárak alapján vagy a max-min-záróár alapján rajzolt HI-LO chartokat jelentik. A trendvonalakat az emelkedő trend esetén a minimumok, a csatornavonalat pedig a maximumok összekötésével kapjuk. A süllyedő trend esetén pedig a maximumokösszekötésével kapjuk a trendvonalat, míg a csatornavonalat a minimumokösszekötésével. A trendvonal általában támaszként, míg a csatornavonal ellenállásként viselkedik.

Ez a gyakorlatban egy korrekciót jelent. Ilyen korrekciót láthatunk az alábbi ábrán, ahol az ellenállás szint áttörése után a piac korrekcióba kezdett, visszatesztelte a kitörési pontot, majd folytatódott az emelkedés. Az alábbi ábrán nemcsak a csökkenő trend ferde trendvonalát töri át a piac, hanem a behúzott vízszintes trendvonalat 1-es pontmajd az 1-es vonalat elérve a kitörési pont visszatesztelésre kerül. A fenti eset jó példa egy sikeres kitörésre.

A gyakorlatban azonban sokszor nem sikerül a kitörés. Ennek több oka is lehet, és hamarosan bemutatom, melyek a kitörés legfontosabb feltételei.

Jelzések, melyek mutatják a fordulatot a forexen, tőzsdén

Előtte azonban nézzünk meg néhány példát a sikertelen kitörésre. A következő ábra 1-es pontjában azt láthatjuk, hogy a berajzolt ellenállás vonalat csak kismértékben tudja áttörni az árfolyam, majd azonnal visszazuhan. Az alábbi diagram pedig egy olyan esetet mutat, ahol az 1-es pontban elinduló kitörés a visszatesztelés során zuhan vissza a kitörési pont alá, és gyakorlatilag meghiúsul a kitörés, ráadásul ezzel egy csökkenő trend veszi kezdetét.

Mi lehetett az oka a fenti meghiúsult kitöréseknek? Meg lehet-e mondani minden esetben, hogy sikerülni fog a kitörés? Az árfolyamok kiszámíthatatlanságából adódik, hogy ez nem fog sikerülni. A sikertelenség okai között a leggyakoribb tényezők az alábbiak: Nem tudott a piac határozottan kilépni az ellenállás fölé, így kevés befektető figyelt fel rá. Érdektelenség volt a piacon, azaz alacsony forgalom mellett kevés szereplővel indult meg a kitörés.

Visszatesztelés során visszazuhant a piac az ellenállás mutatók nincsenek a trendvonalon.

Altmann-tanfolyam

Ez gyakori jelenség a visszatesztelés során. Ennek oka lehet, hogy a visszatesztelésben nagyon sok befektető realizálta az addig megszerzett profitot, mutatók nincsenek a trendvonalon a papír ára olyan szintre zuhant vissza, ahol már a kitörésben résztvevő többi spekuláns stop megbízása is aktiválódik, így a papír tovább zuhan, a kitörés meghiúsul.

Gyakran olyan nagymértékű a visszaesés, hogy az árfolyam az ellentétes irányba indul el, kialakul az ún. Ez azt jelenti, hogy a sikertelen kitörésből a piac esésnek indul, és a támaszszintet letörve csökkenő trendbe fordul át az addig bizonytalan, vagy szabályos emelkedő trend. Erre jó példát a fenti ábrán láthat, melyen azt is megfigyelheti, hogyan fordul át a sikertelen kitörésből a piac, hogyan alakul ki a letörés, és következik be a meglévő trend fordulata.

A műszaki elemzés 3 legfontosabb szempontja - Forex Lens

Túlvett állapotban indul el a kitörés. A túlvett állapotot különböző indikátorokkal lehet mérni. Ha ezt a paramétert vizsgálni szeretné, akkor javaslom, ismerkedjen meg az RSI, Stochastic elnevezésű indikátorokkal Alacsonyabb mélypontról indult el a kitörés.

Szintén problémát szokott okozni, hogy a kitörés úgy indul el, hogy közben a diagramon nem alakul ki magasabb mélypont páros, hanem alacsonyabb mélypontokat követően emelkedik új csúcsra az árfolyam.

Ilyen esetekben sokkal bizonytalanabb a piac, így a kitörések sikerességi aránya is rosszabb. Alacsonyabb mélypontból elinduló kitörés főleg napon belül fordul elő gyakran.

mutatók nincsenek a trendvonalon

Az alábbi ábrán egy személtető példát tekinthet meg az alacsonyabb mélypontról induló kitörésről. Letörésről abban az esetben beszélünk, amikor az árfolyam egy támaszszint alá esik, megtöri a berajzolt támaszszintet. A letörés tanulmányozásánál már könnyű dolgunk van, hiszen minden szabály ugyanúgy értelmezhető, csak itt nem fölfelé mozog a piac, hanem lefelé.

A letörés közgazdaságtani megközelítése a tőzsdén A következő ábrán a közgazdaságtani megközelítést szemléltetem először. Ebben az esetben a piacon az eredeti, szaggatott vonallal jelölt kínálati görbe mutatja a támaszszintünket. Ahol a kínálati görbe metszi az ártengelyt, ott az eladók száma nullára csökken.

A trendvonalak helyes beállítása. Exponenciális trendvonal. Csatornákkal való munka a trend során

Tehát azon a szinten az adott pillanatban senki sem szeretne eladni. Ezt az árszintet hívjuk támasznak. Ha azonban a piacon a következő percben megváltozik az eladók véleménye például érkezik egy rossz hírakkor a kínálati görbe a nyíllal jelölt módon eltolódik lefelé, és az eredetileg támaszként megjelölt árszinten már lesz eladható mennyiség.

Ha jövedelem további ötletek új görbe és az ártengely metszéspontját megvizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy egy alacsonyabb árszinten alakult ki egy új támasz, azaz ezen a szinten jelen pillanatban senki nem akar eladni. Ezzel a régi támaszunk áttörésre került, kialakult egy alacsonyabb támasz. Tőzsdei letörés a gyakorlatban Letörés esetében az árfolyamgörbén találunk vélt és tényleges pontokat, amiket támaszként határozhatunk meg.

Ha ezek ténylegesen támaszok, az általában abban nyilvánul meg, hogy megállítja az árfolyamot. Gyakori, hogy oldalazásban kezd a szint fölött az árfolyam. Az alábbi ábrán egy emelkedő trendcsatornát láthatunk, ahol az 1-es pontban a trendvonal megtörik, majd pedig mutatók nincsenek a trendvonalon behúzott vízszintes trendvonal alá zuhan az árfolyam.

A fenti ábrán a letörés visszatesztelését is megtekinthetjük a 3-as pontban, majd a visszatesztelés után az árfolyam folytatja útját lefelé, és a 4-es pontban új mélypontra esik. A fenti eset egy sikeres, visszateszteléssel követhető letörés volt. Ahogy a kitörésnél, úgy mutatók nincsenek a trendvonalon is kaphatunk téves jeleket, az alábbi ábra egy tipikus példa a sikertelen letörésre.

A piac új csúcsról esik új mélypontra 1-es pontazaz csökkenő csúcsok, mélypontok előzőleg nem erősítették meg a letörést.

Létrehozva: Érdekes módon az egyik olvasó hívta fel a figyelmemet arra, hogy bizony a trend végéről, annak elbizonytalanodásáról sokat írtam, de a trend elejéről nem. Azaz mikortól mondhatjuk azt, hogy egy trend megfordult, vagy egy oldalazásból kilépve már trendelő a piac.

Példa feltételek egy kereskedési technika szabályrendszeréből, a sikeres letörés feltétele: Az árfolyam min. Az átlagosnál nagyobb forgalom 30 napos átlag.

Visszatesztelés megtörténik. Ne legyen túladott állapotban az árfolyam. Ne magasabb csúcspontról induljon el a letörés A forgalom szerepe a letörésben: nagy forgalom esetén nagyobb a valószínűsége a sikeres letörésnek, kis forgalom esetén kevésbé valószínű.

Kapcsolódó cikkek: Támaszok, ellenállások, szintek: csúcsok, mélypontok, kerek számok, maximum, minimum szintek A fenti témához hasonló problémákkal foglalkozunk a Tények és Tévhitek a Tőzsdéről, Befektetésről című könyvünkben is. Ha érdekel a téma, kattints ide, és olvass bele a könyvbe!

Jogi nyilatkozat: Az oldalon megjelenő tartalom magánvélemény, kérjük ne alapozz rá semmilyen befektetési döntést! Az oldalra felkerülő tartalom kizárólag információs célt szolgál és nincs figyelemmel egyetlen bináris lehetőség tiltott befektetési céljaira sem, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. Az itt található információ csak jelzés értékűnek tekinthető, mivel annak pontossága és teljessége nem garantált.

A kereskedési illetve kockázatkezelési döntések meghozatalakor nem javasolt az oldalon található információkra támaszkodni, az elhangzott vélemények és értelmezések előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatóak.

Az oldalon található tartalom semmilyen esetben nem minősíthető befektetésre való ösztönzésnek, értékpapírvásárlásra vagy -eladására vonatkozó felhívásnak, még abban az esetben sem, ha valamely befektetési módszerrel kapcsolatos leírás mutatók nincsenek a trendvonalon vagy vétel mellett foglal állást!

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a Az előbb írtakra tekintettel az oldal üzemeltetője, szerkesztői, szerzői, a kiadó kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon mutatók nincsenek a trendvonalon információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

A weboldalon elérhető előadások, vagy a megvásárolható oktató DVD-k, termékek, tanfolyamok során bemutatott kereskedési rendszereket, kereskedési felületeket az oktatók kizárólag szemléltetési célból használják. Az egyes brókercégeknél elérhető kereskedési rendszerek, platformok demó vagy valós számláinak használata csak szemléltetési, bemutatási célt szolgál a tanfolyam során.

Nem javasoljuk tehát, hogy a brókercég-választási döntését befolyásolja az, hogy a tanfolyam során, mely brókercégek rendszerét használják oktatóink. Új tartalmak Mit kapsz tőlünk, ha feliratkozol? Tények és Tévhitek könyv Ismerd meg a befektetésssel, részvényvásárlással kapcsolatos összefüggéseket.

Fontos információk