Api docs poloniex

Веб-ресурсы NEM / публикации

Api docs poloniex Ügyfelünk!

Akik közelebbről megismerkedtek vele, azok azonban tudják róla, hogy az SF világából érkezett, és bár ritkán ír science-fictiont manapság, követi a műfajt.

Kérdésként merül fel az Ön részéről, hogy ezen tevékenységet folytathatja-e katás egyéni vállalkozóként, további kérdése arra irányul, hogy a forintra történő átváltáshoz milyen árfolyamot kell használnia. Ha a magánszemély bányászat révén, az e célra kifejlesztett és megvásárolt szoftver segítségével jut bitcoinhoz, akkor ezirányú tevékenysége a személyi jövedelemadó törvény szerint önálló tevékenységnek minősül és adókötelezettségét az önálló tevékenységből származó jövedelemre irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani a személyi jövedelemadóról szóló Nincs akadálya azonban annak sem, hogy a magánszemély egyéni vállalkozóként végezze a bitcoin-bányászatot.

api docs poloniex

Egyéni vállalkozóként a tevékenység adózására választható a vállalkozói személyi jövedelemadó, az átalányadózás, továbbá a kisadózó vállalkozások tételes adója is.

Ebben az esetben a bányászat révén elért bevétel vállalkozói bevételnek minősül.

api docs poloniex

Api docs poloniex bányászat révén elért bevételnek minősül a kibányászott bitcoinnak a megszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. Szokásos piaci értéknek lehet tekinteni a megszerzés időpontjában érvényes, törvényes fizetőeszközben megállapított átváltási árfolyamot. A jövedelem megállapításához mind a bevételt, mind a költséget forintban kell meghatározni.

api docs poloniex

A forintra történő átszámítás szabályait az Szja tv. E törvényi hivatkozás értelmében a külföldi pénznemről történő átszámításhoz bevétel esetében —főszabály szerint — a bevételszerzés időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

Amennyiben katás egyéni vállalkozóként végzi tevékenységét, a külföldi pénznemben keletkezett bevételét a Magyar Nemzeti Bank MNB a bevétel megszerzésének időpontjában irányadó hivatalos devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetén, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani.

api docs poloniex

További kérdésére tájékoztatom, hogy közösségi adószámot abban az esetben kell kérni, ha közösségi adóalany részére történik a jutalék számlázása. Amennyiben számla kiállítására nem kerül sor, a jövedelem igazolására elegendő a számviteli bizonylat.

Tájékoztatom továbbá, amennyiben a bitcoin bányászatot egyéni vállalkozóként folytatja az ügyfele, akkor ezen tevékenységet is szerepeltetnie kell a vállalkozás által végzett tevékenységek között.

api docs poloniex

A tevékenység besorolása a mindenkor hatályos Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ-kódok alapján történik. Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír.

Swagger API documentation tutorial for beginners - 1 - Intro to API documentation with Swagger

Fontos információk